ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1973

בעיות החרם הערבי; חוק רישום הקבלנים - תיקון בדבר רישום בפנקס הבנאים; מפרט לפי חוק המכר -דירות; תקנות בדבר איסור יצור יצוא הפצה של דטרגנטים קשים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים