ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/11/1973

סקירת שר האוצר פ. ספיר על המצב; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים