ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/10/1973

חוק רישום הקבלנים - דיון ואישור רשימת ענפי המשנה; תקנות מועצת הפירות בדבר דרכי מינוי חברי המועצה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים