ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/10/1973

דיווח על מצב האספקה והייצור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים