ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/07/1973

דיון בייצוב המחירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים