ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1973

דיון בפיתוחה ואיכלוסה של ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים