ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1973

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים