ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/06/1973

חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 2), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים