ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1973

הצורך בנקיטת אמצעים מידיים למניעת תאונות בסביבת גשר מוצא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים