ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1973

חק לתיקון פקודת המכרות (מס' 2), התשל"ג 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים