ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/04/1973

אישור צווים לעניין חוק התיאום המודולרי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים