ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/03/1973

חוק רשות נאות מרפא, התשל"ג-1973, חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים