ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1973

דו"ח שר האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה וסגן החשב הכללי על ההסכם עם "ליילנד"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים