ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/02/1973

צו בדבר הטלת חובת תכנון ובניה לפי שיטת תיאום המודולארי על בניינים המיועדים למגורים; צו בדבר חובת השימוש בתיאום מודולארי בדלתות וחלונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים