ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/12/1972

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים