ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/11/1972

השוק היהודי המלצות ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים