ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/07/1972

הצעת חוק של חה"כ י. תמיר בעניין חוק לתיקון פקודת המכרות, התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים