ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/07/1972

סקירת שר הקליטה על האספקטים הכלכליים של קליטת העלייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים