ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1972

המשך הדיון בחוק הטיס (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים