ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1972

המשך הדיון בהצעת חוק הטיס (תיקון מס' 2), התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים