ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/03/1972

בעיית מחירי הבשר (הצעות לסדר היום של ח"כ י. הורביץ וא. זילברברג); חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים