ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/02/1972

הצעות לסדר היום של חברי- הכנסת-ד. מילמן א. אבנרי. ז. שובל א. שוסטק ש. כהן, י. בן -מאיר וא. ורדיגר-בנושא: שיבושים בהספקת החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים