ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/02/1972

חוק לתיקון פקודת המכרות, התשל"א - 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים