ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1972

חוק לעידוד הסרט הישראלי (תיקון), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים