ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/01/1972

הצורך בנקיטת אמצעים להפסקת האמרת מחירי הדירות לבל ייפגעו תושבי המדינה - הצעה לסדר היום של חה"כ א. ורדיגר - שמיעת הסברים משר השיכון מר ז. שרף בנושא הנדון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים