ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/01/1972

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים