ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/12/1971

המשך הדיון בשיבושים בחלוקת דברי דואר - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת מ. פרוש וח. קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים