ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/12/1971

שיבושים בחלוקת דברי דאר - הצעות לסדר היום של חברי - הכנסת ט. פרוש וחב. קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים