ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/11/1971

המשך הדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ א. שוסטק בעניין הארכת החוזה עם ליילנד -שמיעת עדותם של ה"ה שחר וגזית לפי הצעת חה"כ ש. תמיר שנתקבלה ע"י הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים