ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/11/1971

חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 3), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים