ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/11/1971

חוק המים (תיקון מס' 5), התשל"ב-1971, חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים