ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1971

המשך הדיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 2 ), התש"ל -1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים