ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/06/1971

המשך הדיון בהצעה לסדר היום על העסקת ימאים זרים בצי הסוחר הישראלי - הצעת חברת הכנסת ש. ארבלי- אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים