ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/03/1971

המשך הדיון בחוק הפקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 2), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים