ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/03/1971

חוק הפיקוח על המצרכים ושירותים (תיקון מס' 8), התש"ל -1970; חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 8), התש"ל-1970חוק התקנים, התשי"ג-1953-כללים לעיבוד תקנים ישראליים זמניים קיום ישיבה פתוחה לקהל ולעיתונאים בעניין שיבושים בחלוקת דברי דואר; קיום ישיבה פתוחה לקהל ולעתונאים בעניין שיבושים בחלוקת דברי דואר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים