ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1971

חוק הפקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 8), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים