ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/03/1971

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 11), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים