ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/02/1971

דין וחשבון על ביצוע מסקנות הוועדה בעניין "הגנת צרכני הגז"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים