ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/02/1971

חוק הפיקוח ל מצרכים ושירותים (תיקון מס' 2), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים