ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1970

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים