ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/12/1970

דיון בפנייתו של חבר הכנסת וילנר; הצעת חברת הכנסת ע. פיינרמן להעלות על סדר יומה של הוועדה את הנושא "שוק יהודי"; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים