ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/12/1970

קבלת מסקנות על המצב בענף הפרדסנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים