ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/11/1970

המשך הדיון בענף הפרדסנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים