ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1970

המשך הדיון על המצב ענף הפרדסנות - הצעה לסדר היום של חה"כ ש. ז. אברמוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים