ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/11/1970

חוק התקנים (תיקון מס' 2), התשל"א-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים