ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/11/1970

סקירת סגן האוצר על עניני הנפט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים