ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/11/1970

תשובות שר האוצר, המסחר והתעשייה על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים