ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/10/1970

המצב ברשות הנמלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים