ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/09/1970

המצב בענף הפרדסנות - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ש. אברמוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים