ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/08/1970

אישור תקנות לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות, התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים